Województwo lubuskie: Ochrona przyrody
Województwo lubuskie: Ochrona przyrody

Województwo lubuskie: Ochrona przyrody

przyroda

Na terenie regionu lubuskiego, jako miejsca najbardziej zalesionego w naszej pięknej Polsce, występuje wiele parków. Pod względem geograficzno-przyrodniczym konieczne okazuje się wyszczególnienie takich elementów otaczającego środowiska jak ujście Nysy Łużyckie do Odry oraz rzeki Bóbr. Ponadto występuje Sita wibracyjne tam także bardzo popularny Park Narodowy Ujcie Warty. Ogólnie na tym nie koniec atrakcji, jeżeli chodzi o przyrodę tej części kraju. Sporo tu rezerwatów. Jak nigdzie indziej w naszym regionie, jest ich ponad sześćdziesiąt! Dodatkowo wyróżnia się ponad tysiąc pięćset rozmaitych pomników przyrody. Poza wspomnianym powyżej Parkiem Narodowym Ujście Warty, występuje tam również Drawieński Park Narodowy oraz wiele parków krajobrazowych, bardzie ciekawie ukształtowanych.

Do nich zaliczyć należy między innymi Gryżyński Park Krajobrazowych i Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. Warty poświęcenia uwagi jest także Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy i Krzesiński Park Krajobrazowy. Będąc na terenie województwa lubuskiego nie można również pominąć Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa czy Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Tych elementów naturalnych jest jeszcze cała masa, wymieniamy tylko te, które uchodzą za najbardziej charakterystyczne i znaczące dla całego regionu.