Województwo lubuskie: Położenie fizycznogeograficzne