Województwo lubuskie: Położenie fizycznogeograficzne
Województwo lubuskie: Położenie fizycznogeograficzne

Województwo lubuskie: Położenie fizycznogeograficzne

lubuskie


Jeżeli mowa o krajobrazie regionu lubuskiego, to należy stwierdzić, iż jest to teren niesamowicie ciekawy wizualnie. Pod względem ukształtowania powierzchni, mówi się wakacje w Karwi o naprzemiennie występujących pradolinach oraz wysoczyznowych pasach, które powstały na skutek ostatniego zlodowacenia.

Co do zasięgu regionu, to wyznacza jego granicę linie przebiegająca przez Gubin, Lubsko, Zieloną https://sprawozdania-xbrl.pl/specyfikacja/ Górę oraz Sławę.

Ważnym punktem geograficznym województwa lubuskiego okazuje się Kotlina Gorzowska, która sąsiaduje jednocześnie z Równiną Gorzowską. Niedaleko jest Pojezierze Włeckie, Równina Drawska oraz Pojezierze Dobiegniewskie. Ze strony południowej z kolei województwo to styka się z Pojezierzem Poznańskim, Łagowskim. Od wschodu natomiast występuje Pojezierze Chodzieńskie.

Od zachodu z kolei występuje Kotlina Freienwaldzka.

Zobacz stronę autora: Nefrolog Kraków